Selts - ELS/TLS Trüki E-mail
 
Tallinna Lastearstide Selts [TLS] on Eesti Lastearstide Seltsi [ELS] Tallinna osakond.
Eesti Lastearstide Selts [ELS], Estonian Paediatric Association, asutati 1958. aastal.
ELS ja TLS tegutsevad ELS põhikirja alusel, ja ELS eesmärgiks on:
 süsteemipäraselt lastearstide erialaste teadmiste edendamine 
 lastearstide omavahelise suhtlemise tihendamine
 interdistsiplinaarse koostöö arendamine
 pediaatrilise teadustöö koordineerimine
 avalikkuse teavitamine laste terviseprobleemidest, lastehaigustest ja nende vältimisviisidest
 tervishoiupoliitika kujundamine pediaatria vallas ja osalemine tervishoiu planeerimises
 elanikkonnale osutatava pediaatrilise abi kvaliteedi kontroll
TLS juhib TLS juhatus (vt. TLS eelmised juhatused).
TLS liikmed töötavad lisaks Tallinnale ka Pärnus, Raplas, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Saaremaal ja Läänemaal.
Eesmärgiga lihtsustada info kättesaadavust TLS liikmetele, toetada TLS liikmete omavahelist suhtlemist ja kaasata TLS liikmeid aktiivselt seltsi töösse (sh. suhtlemine TLS juhatusega) loodi 2007. aastal TLS koduleht [www.tls.ee].
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 Avaleht  |  Selts  |  Juhatus  |  Liikmed  |  Astu ELS liikmeks  
  Üritused  |  Materjalid liikmetele*  |  Juhised ja Lingid  |  Foorum  |  Kontakt  |  [?] 
Kontakt | Abi | Admin | 83605 | 49382